Kapat
Teknoloji 146 0

Sudan Elektrik Nasıl Üretiliyor?

Suyu direk kullanarak elektrik üretilmez. Düşünülenin aksine hidroelektrik santrallerinde durgun su kütlesinden faydalanılarak elektrik enerjisi üretilir. Sadece bununla kalmayıp yine kaynağı suya dayanan dalga enerjisinden ve gelgit enerjisinden de elektrik üretmek mümkündür.

Hidroelektrik Santrallerinde Elektrik Üretimi:

Hidrolik enerjinin temelinde durgun su kütlesi vardır. Barajlarda biriken sular baraj kapaklarının açılmasıyla dik borulardan aşağı iner. Burada amaç durgun su kütlesine hız kazandırarak bir kinetik enerji elde etmektir.

Hız kazanan su kütlesi baraj kapaklarına bağlantılı olan borulardaki türbinleri döndürür. Türbinlerin dönmesiyle bir mekanik enerji elde edilir bu dönme enerjisi bir şaft( dönmeleri iletebilmek için bir tür dişli veya kasnak) vasıtasıyla jeneratörlere iletilir ve burada elektrik üretilir. Üretilen bu elektrik enerjisi transformatörlere dağıtılarak şehir gerilimi ayarlanır. Bu gerilim ülkemizde 220 Voltdur.

Hidrolik Enerjinin Yararları Ve Zararları:

Hidrolik enerji, kaynağını direkt olarak doğadaki su kaynaklarından karşıladığı için yenilenebilir enerji sınıfındadır ve gayet temiz bir enerji kaynağıdır. Bunun yanında bünyesinde elektrik elektronik mühendislerine ve enerji mühendislerine de istihdam sağlar. Ancak bu Hidroelektrik enerji santralleri nehirler ve akarsulardan beslendikleri için doğal kaynakları tüketme söz konusu olabilir. Bu nehir ve akarsularda yaşayan canlıların nesillerinin tükenme tehlikesi de zararları arasında gösterilebilir.

Hidrojen Enerjisi:

Sudan bir diğer enerji elde etme yöntemi ise hidrojen enerjisidir. Hidrojen doğada en fazla bulunan elementlerden biridir. Ancak hidrojen enerjisinden faydalanabilmek için saf hidrojene ihtiyaç vardır. Hidrojen ise doğada bileşikler halinde bulunur. Günümüz koşullarında saf hidrojen elde etme yöntemi olarak elektroliz vardır. Elektroliz işleminde su H ve OH iyonlarına ayrılır ve saf olarak hidrojen elde edilir. Ancak bu işlem maliyetli olduğu için pek fazla tercih edilmez. İleri dönemlerde saf hidrojenin eldesinde daha kolay bir yöntem bulunması halinde hidrojen enerji önemli enerji kaynaklarından olacaktır.

ArifEmre {ArifEmre}

Yakında Burada...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir