Kapat
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Gündem 610 0

Elektronik Cihaz Sigortalarının Genel Şartları Nelerdir?

Elektronik Cihaz Sigortalarının Genel Şartları Nelerdir?


Cihaz Sigortaları; sigortalı cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları sigorta senedinde bulunan belirli koşullara bağlı olarak karşılayan sigorta senedidir.

 

Genel Şartları

 

1) İşletmeden kaynaklı kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliğinden,

2) Endüksiyon akımı, yüksek voltaj, kısa devre,

3) Tabi afetler; fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi vb…

4) Korozyon hasarlarından,

5) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüsten doğan zararlar,

6) Kavrulma, kararma, duman ve isten doğan zararlar,

7) Hatalı yapım ve malzemeden,

8) Yıldırım, yangın, infilak ve bunlara müdahale sonucu doğan zararlar,

9) Bu sebeplerden ötürü meydana gelen maddi zararların karşılanmasını temin eder.

 

Sigortasının Dışında Kalan Genel Şartlar

 

1) Harp ve benzeri etkenler neticesinde askeri ve inzibati müdahale sonucu meydana gelen zararlar,

2) Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasarlar giderilmeden sigortalı kıymetin kullanılması neticesinden,

3) Sigortalının kastından veya ağır kusurundan meydana gelen zararlar

4) Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucu oluşan ve bu eylemeleri önlemek amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahale sonucu meydana gelen kirlenme, bulaşma, zehirlenme, biyolojik ve kimyasal kirlenme sonucu doğan zararlar,

5) Her türlü kar kaybı ve mali mesuliyetler

6) Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerine yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasarlar,

7) Sigortalı ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım masrafları,

8) Kıymetin imalatçısı veya satıcısının yasa ve sözleşme gereği sorumlu olduğu ziya ve hasarlar,

9) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu iyonlayıcı radyasyonların ve radyo-aktive bulaşmalarının sonucu doğan zararlar ve bu zararları gidermek amacıyla yetkili makamların yapmış olduğu müdahale sonucu doğan zararlar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlar